Swing It Clothing & Lindy Hop

Where did the idea for a retro clothing brand come from? It all started with a dance called Lindy Hop. It is a dance from the 1930s danced to swing music. An inseparable feature of the dance community is the aspect of the dress matching to the era in which it was popular, ie the third and fourth decade of the last century. Often the dance itself attracts enthusiasts of this fashion, at other times lovers of dance and music are inspired by the fashion of those years, as the go deeper into the community.  Needless to say that every swing ball, competition or festival is full of tastefully dressed ladies and gentlemen . If you do not believe, check out the galleries of events such as the Dragon Swing Festival or Prague Spring Festival.

Skąd pomysł na markę ubrań retro? Wszystko zaczęło się od tańca zwanego Lindy Hop. Jest to taniec pochodzący z lat 30tych XX wieku tańczony do muzyki swingowej. Nieodłączną cechą społeczności tanecznej jest aspekt ubioru nawiązującego do epoki w której święcił swoją największą popularność czyli trzeciej i czwartej dekady ubiegłego stulecia. Często sam taniec przyciąga miłośników tej mody innym razem miłośnicy tańca i muzyki inspirują się modą tamtych lat wchodząc głębiej w klimat tej epoki. Dość powiedzieć że na każdym swingowym balu, zawodach czy festiwalu aż roi się od gustownie ubranych gentlemanów i dam. Jeśli nie wierzycie sprawdźcie tylko galerie z imprez takich jak Dragon Swing Festival czy Prague Spring Swing Festival

And now the problem emerges – what should I wear? You can search in second hand stores and on the forums of used vintage clothing , or you can order yourself clothes made to measure. Both versions have their own advantages and disadvantages. The first is low prices but limited availability and the fact that the clothes can be a bit “worn out” and the other virtually unlimited possibilities, but at an expensive price. Basia decided on the third solution – she learned to sew herself. Thanks to this, she could have the clothes she only dreamed of. Soon it turned out that not only she would like to dress like that and new orders started piling up. Not only skirts and dresses, but blouses, high-waisted pants and even men’s elegant pants and vests. It turned out that sewing at nights, in times free from normal work does not meet the demand. It was necessary to set up a Swing It brand and store.

So – here we are inviting not only dancers but everyone who is looking for unusual clothing inspired by the era of swing.

Grzegorz and Barbara

Tu zasadniczo pojawia się problem – w co mam się ubrać? Można szukać w second handach i na forach używanych ubrań vintage lub utrzymanych w tym stylu, można też zamówić sobie ubrania szyte na miarę. Obie wersje mają zarówno swoje zalety jak i wady. Pierwsza niskie ceny ale ograniczoną dostępność i fakt, że ubrania mogą być już nieco “zużyte” a druga praktycznie nieograniczone możliwości ale za sowitą cenę. Basia postawiła na trzecie rozwiązanie – nauczyła się sama szyć. Dzięki temu mogła mieć takie ubrania jakie tylko sobie wymarzyła. Wkrótce okazało się że nie tylko ona chciałaby się tak ubierać i nowe zamówienia posypały się jak z rękawa. Już nie tylko spódnice i sukienki ale bluzki, spodnie z wysokim stanem a nawet męskie eleganckie spodnie i kamizelki. Okazało się, że szycie po nocach, w chwilach wolnych od normalnej pracy nie zaspokaja zapotrzebowania. Konieczne było założenie marki i sklepu Swing It.

Oto jesteśmy i zapraszamy nie tylko tancerzy ale każdego kto szuka niebanalnych ubrań inspirowanych erą swingu.

Grzegorz i Barbara