Loading cart contents...
View Cart Checkout
Cart subtotal:

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1532020955539{padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”]

Regulamin Sklepu internetowego Swing-It

 • 1

Postanowienia wst臋pne

 1. Sklep internetowy Swing It, dost臋pny pod adresem internetowym www.swing-it.eu, prowadzony jest przez Grzegorz Londo prowadz膮cego dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Grzegorz Londo Swing It, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 8681617101 REGON 380141631.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsument贸w i okre艣la zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzeda偶y na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Sklepu.
 • 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawieraj膮ca ze Sprzedawc膮 umow臋 w ramach Sklepu, kt贸rej przedmiot nie jest zwi膮zany bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮聽Grzegorz Londo Swing It, wpisan膮 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego ds. gospodarki, NIP 8681617101 REGON 380141631.
 3. Klient – ka偶dy podmiot dokonuj膮cy zakup贸w za po艣rednictwem Sklepu.
 4. Przedsi臋biorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej odr臋bna ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc臋 pod adresem internetowym www.swing-it.eu
 6. Umowa zawarta na odleg艂o艣膰 – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um贸w na odleg艂o艣膰 (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zam贸wienie – o艣wiadczenie woli Klienta sk艂adane za pomoc膮 Formularza Zam贸wienia i zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy Sprzeda偶y Produktu lub Produkt贸w ze Sprzedawc膮.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, s膮 w nim gromadzone s膮 dane podane przez Klienta oraz informacje o z艂o偶onych przez niego Zam贸wieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dost臋pny w Sklepie, umo偶liwiaj膮cy utworzenie Konta.
 11. Formularz zam贸wienia – interaktywny formularz dost臋pny w Sklepie umo偶liwiaj膮cy z艂o偶enie Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci poprzez dodanie Produkt贸w do Koszyka oraz okre艣lenie warunk贸w Umowy Sprzeda偶y, w tym sposobu dostawy i p艂atno艣ci.
 12. Koszyk 鈥 element oprogramowania Sklepu, w kt贸rym widoczne s膮 wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a tak偶e istnieje mo偶liwo艣膰 ustalenia i modyfikacji danych Zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci ilo艣ci produkt贸w.
 13. Produkt – dost臋pna w Sklepie rzecz ruchoma/us艂uga b臋d膮ca przedmiotem Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 14. Umowa Sprzeda偶y – umowa sprzeda偶y Produktu zawierana albo zawarta mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 za po艣rednictwem Sklepu internetowego. Przez Umow臋 Sprzeda偶y rozumie si臋 te偶 – stosowanie do cech Produktu – umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug i umow臋 o dzie艂o.
 • 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul Koszykarska 21/32, 30-717Krak贸w
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: shop@swing-it.eu
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 06 1140 2004 0000 3302 7763 4866.
 4. Klient mo偶e porozumiewa膰 si臋 ze Sprzedawc膮 za pomoc膮 adres贸w i numer贸w telefon贸w podanych w niniejszym paragrafie.
 • 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przegl膮dania asortymentu Sklepu oraz sk艂adania zam贸wie艅 na Produkty, niezb臋dne s膮:

 1. urz膮dzenie ko艅cowe z dost臋pem do sieci Internet i przegl膮dark膮 internetow膮
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. w艂膮czona obs艂uga plik贸w cookies,
 • 5-

Informacje og贸lne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zak艂贸cenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane si艂膮 wy偶sz膮, niedozwolonym dzia艂aniem os贸b trzecich lub niekompatybilno艣ci膮 Sklepu internetowego z infrastruktur膮 techniczn膮 Klienta.
 2. Przegl膮danie asortymentu Sklepu nie wymaga zak艂adania Konta. Sk艂adanie zam贸wie艅 przez Klienta na Produkty znajduj膮ce si臋 w asortymencie Sklepu mo偶liwe jest albo po za艂o偶eniu Konta zgodnie z postanowieniami 搂 6 Regulaminu albo przez podanie niezb臋dnych danych osobowych i adresowych umo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Zam贸wienia bez zak艂adania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie s膮 podane w polskich z艂otych i s膮 cenami brutto (uwzgl臋dniaj膮 podatek VAT). Cena nie zawiera op艂at celnych w przypadku gdy takie wyst臋puj膮. Zap艂ata c艂a le偶y po stronie Klienta.
 4. Na ko艅cow膮 (ostateczn膮) kwot臋 do zap艂aty przez Klienta sk艂ada si臋 cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe), o kt贸rej Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 5. W przypadku Umowy obejmuj膮cej prenumerat臋 lub 艣wiadczenie us艂ug na czas nieoznaczony ko艅cow膮 (ostateczn膮) cen膮 jest 艂膮czna cena obejmuj膮ca wszystkie p艂atno艣ci za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozs膮dnie oceniaj膮c, na wcze艣niejsze obliczenie wysoko艣ci ko艅cowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena b臋dzie obliczana, a tak偶e o op艂atach za transport, dostarczenie, us艂ugi pocztowe oraz o innych kosztach, b臋dzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 • 6

Zak艂adanie Konta w Sklepie

 1. Aby za艂o偶y膰 Konto w Sklepie, nale偶y wype艂ni膰 Formularz rejestracji. Niezb臋dne jest podanie nast臋puj膮cych danych: imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres dor臋czenia (je艣li inny), telefon, adres e-mail.
 2. Za艂o偶enie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie si臋 na Konto odbywa si臋 poprzez podanie loginu i has艂a ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma mo偶liwo艣膰 w ka偶dej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytu艂u jakichkolwiek op艂at usun膮膰 Konto poprzez wys艂anie stosownego 偶膮dania do Sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w 搂 3.
 • 7

Zasady sk艂adania Zam贸wienia

W celu z艂o偶enia Zam贸wienia nale偶y:

 1. zalogowa膰 si臋 do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybra膰 Produkt b臋d膮cy przedmiotem Zam贸wienia, a nast臋pnie klikn膮膰 przycisk 鈥濪o koszyka鈥 (lub r贸wnoznaczny);
 3. zalogowa膰 si臋 lub skorzysta膰 z mo偶liwo艣ci z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji;
 4. je偶eli wybrano mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia Zam贸wienia bez rejestracji – wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zam贸wienia oraz adresu, na kt贸ry ma nast膮pi膰 dostawa Produktu, wybra膰 rodzaj przesy艂ki (spos贸b dostarczenia Produktu), wpisa膰 dane do faktury, je艣li s膮 inne ni偶 dane odbiorcy Zam贸wienia,
 5. zaznaczy膰 okno potwierdzenia zapoznania si臋 z regulaminem sklepu oraz klikn膮膰 przycisk 鈥淜upuj臋 i p艂ac臋鈥
 6. wybra膰 jeden z dost臋pnych sposob贸w p艂atno艣ci i w zale偶no艣ci od sposobu p艂atno艣ci, op艂aci膰 zam贸wienie w okre艣lonym terminie – w terminie 3 dni roboczych (liczy si臋 data zaksi臋gowania nale偶no艣ci na koncie bankowym), z zastrze偶eniem 搂 8 pkt 3.
 • 8

Oferowane metody dostawy oraz p艂atno艣ci

 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod dostawy lub odbioru zam贸wionego Produktu:
 1. Przesy艂ka pocztowa,
 2. Przesy艂ka kurierska,
 1. Klient mo偶e skorzysta膰 z nast臋puj膮cych metod p艂atno艣ci:
 1. P艂atno艣膰 przelewem na konto Sprzedawcy
 2. P艂atno艣ci elektroniczne
 3. P艂atno艣膰 kart膮 p艂atnicz膮. Operatorem kart p艂atniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy,聽ul. Kanclerska 15, 60-327 Pozna艅, wpisany do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy Pozna艅 Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 1. Szczeg贸艂owe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod p艂atno艣ci znajduj膮 si臋 za stronach Sklepu.
 • 9

Wykonanie umowy sprzeda偶y

 1. Zawarcie Umowy Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 nast臋puje po uprzednim z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia za pomoc膮 Formularza zam贸wienia w Sklepie internetowym zgodnie z 搂 7 Regulaminu.
 2. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocze艣nie przyjmuje Zam贸wienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zam贸wienia i jego przyj臋cie do realizacji nast臋puje poprzez przes艂anie przez Sprzedawc臋 Klientowi stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta, kt贸ra zawiera co najmniej o艣wiadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zam贸wienia i o jego przyj臋ciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Z chwil膮 otrzymania przez Klienta powy偶szej wiadomo艣ci e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzeda偶y mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 1. p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektronicznych albo p艂atno艣ci kart膮 p艂atnicz膮, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y – w przeciwnym razie zam贸wienie zostanie anulowane.
 2. p艂atno艣ci za pobraniem przy odbiorze przesy艂ki, Klient obowi膮zany jest do dokonania p艂atno艣ci przy odbiorze przesy艂ki.
 1. Je偶eli Klient wybra艂 spos贸b dostawy inny ni偶 odbi贸r osobisty, Produkt zostanie wys艂any przez Sprzedawc臋 w terminie do 3 dni roboczych (z zastrze偶eniem ust臋pu 5 niniejszego paragrafu), w spos贸b wybrany przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 2. A W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd艂u偶szy podany termin.

B W przypadku zam贸wienia Produkt贸w o r贸偶nych terminach dostawy, Klient ma mo偶liwo艣膰 偶膮dania dostarczenia Produkt贸w cz臋艣ciami lub te偶 dostarczenia wszystkich Produkt贸w po skompletowaniu ca艂ego zam贸wienia.

 1. Pocz膮tek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy si臋 w nast臋puj膮cy spos贸b:
 1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci przelewem, p艂atno艣ci elektroniczne lub kart膮 p艂atnicz膮 – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu p艂atno艣ci za pobraniem 鈥 od dnia zawarcia Umowy Sprzeda偶y,
 1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt b臋dzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowo艣ci Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc臋 poprzez przes艂anie stosownej wiadomo艣ci e-mail na podany w trakcie sk艂adania Zam贸wienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 2. Dostawa Produktu odbywa si臋 na terenie Unii Europejskiej oraz innych kraj贸w wyszczeg贸lnionych w zak艂adce “Shipping” na stronie internetowej sklepu.
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odp艂atna, chyba 偶e Umowa Sprzeda偶y stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym op艂aty za transport, dostarczenie i us艂ugi pocztowe) s膮 wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w trakcie sk艂adania Zam贸wienia, w tym tak偶e w chwili wyra偶enia przez Klienta woli zwi膮zania si臋 Umow膮 Sprzeda偶y.
 • 10

Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument mo偶e w terminie 14 dni odst膮pi膰 od Umowy Sprzeda偶y bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu okre艣lonego w ust. 1 rozpoczyna si臋 od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej ni偶 przewo藕nik.
 3. W przypadku Umowy, kt贸ra obejmuje wiele Produkt贸w, kt贸re s膮 dostarczane osobno, partiami lub w cz臋艣ciach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub cz臋艣ci.
 4. W przypadku Umowy, kt贸ra polega na regularnym dostarczaniu Produkt贸w przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od obj臋cia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od Umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy. Do zachowania terminu odst膮pienia od Umowy wystarczy wys艂anie przez Konsumenta o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
 6. O艣wiadczenie mo偶e by膰 wys艂ane za pomoc膮 tradycyjnej poczty, b膮d藕 drog膮 elektroniczn膮 poprzez przes艂anie o艣wiadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. O艣wiadczenie mo偶na z艂o偶y膰 r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik za艂膮cznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
 7. W przypadku przes艂ania o艣wiadczenia przez Konsumenta drog膮 elektroniczn膮, Sprzedawca niezw艂ocznie prze艣le Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
 8. Skutki odst膮pienia od Umowy:
 1. W przypadku odst膮pienia od Umowy zawartej na odleg艂o艣膰 Umow臋 uwa偶a si臋 za niezawart膮.
 2. W przypadku odst膮pienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyj膮tkiem dodatkowych koszt贸w wynikaj膮cych z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedawc臋.
 3. Zwrotu p艂atno艣ci Sprzedawca dokona przy u偶yciu takich samych metod p艂atno艣ci, jakie zosta艂y przez Konsumenta u偶yte w pierwotnej transakcji, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie, kt贸re nie b臋dzie si臋 wi膮za艂o dla niego z 偶adnymi kosztami.
 4. Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Konsument powinien odes艂a膰 Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedawc臋 o odst膮pieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, je艣li Konsument ode艣le Produkt przed up艂ywem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu, tak偶e koszty zwrotu Produktu, je艣li ze wzgl臋du na sw贸j charakter Produkt ten nie m贸g艂 zosta膰 w zwyk艂ym trybie odes艂any poczt膮.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie warto艣ci Produktu wynikaj膮ce z korzystania z niego w spos贸b inny ni偶 by艂o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze wzgl臋du na charakter Produktu nie mo偶e on zosta膰 odes艂any w zwyk艂ym trybie poczt膮, informacja o tym, a tak偶e o kosztach zwrotu Produktu, b臋dzie si臋 znajdowa膰 w opisie Produktu w Sklepie.
 • 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umow膮 Sprzeda偶y obj臋te s膮 nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowi膮zany dostarczy膰 Klientowi rzecz woln膮 od wad.
 3. W przypadku wyst膮pienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotycz膮ce r臋kojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Reklamacj臋 nale偶y zg艂osi膰 pisemnie lub drog膮 elektroniczn膮 na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca si臋, aby w reklamacji zawrze膰 m.in. zwi臋z艂y opis wady, okoliczno艣ci (w tym dat臋) jej wyst膮pienia, dane Klienta sk艂adaj膮cego reklamacj臋, oraz 偶膮danie Klienta w zwi膮zku z wad膮 towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje si臋 do 偶膮dania reklamacyjnego niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni, a je艣li nie zrobi tego w tym terminie, uwa偶a si臋, 偶e 偶膮danie Klienta uzna艂 za uzasadnione.
 7. Towary odsy艂ane w ramach procedury reklamacyjnej nale偶y wysy艂a膰 na adres podany w 搂 3 niniejszego Regulaminu.
 • 12

Pozas膮dowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅

 1. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez Konsumenta z 聽pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzecznik贸w konsument贸w, organizacji spo艂ecznych, do kt贸rych zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w, Wojew贸dzkich Inspektorat贸w Inspekcji Handlowej oraz pod nast臋puj膮cymi adresami internetowymi Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada nast臋puj膮ce przyk艂adowe mo偶liwo艣ci skorzystania z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
 1. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego, o kt贸rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z Umowy zawartej ze Sprzedawc膮.
 2. Konsument uprawniony jest do zwr贸cenia si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z p贸藕n. zm.), z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy Konsumentem a Sprzedawc膮.
 3. Konsument mo偶e uzyska膰 bezp艂atn膮 pomoc w sprawie rozstrzygni臋cia sporu mi臋dzy nim a Sprzedawc膮, korzystaj膮c tak偶e z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsument贸w lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej zada艅 statutowych nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich).
 • 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klient贸w zbieranych za po艣rednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klient贸w zbierane przez administratora za po艣rednictwem Sklepu internetowego zbierane s膮 w celu realizacji Umowy Sprzeda偶y, a je偶eli Klient wyrazi na to zgod臋 – tak偶e w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klient贸w Sklepu internetowego mog膮 by膰:
 1. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 pocztow膮 lub przesy艂k膮 kuriersk膮, Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, kt贸ry korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci elektronicznych lub kart膮 p艂atnicz膮 Administrator udost臋pnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia Umowy Sprzeda偶y skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
 • 14

Postanowienia ko艅cowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane s膮 w j臋zyku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z wa偶nych przyczyn to jest: zmiany przepis贸w prawa, zmiany sposob贸w p艂atno艣ci i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wp艂ywaj膮 na realizacj臋 postanowie艅 niniejszego Regulaminu. O ka偶dej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci: Kodeksu cywilnego; ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzysta膰 z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅. W tym celu mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 za po艣rednictwem unijnej platformy internetowej ODR dost臋pnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text css=”.vc_custom_1532693734899{padding-top: 30px !important;padding-right: 30px !important;padding-bottom: 30px !important;padding-left: 30px !important;background-color: #ffffff !important;}”]

Terms and conditions of Swing-It online shop

聽聽聽聽聽聽聽聽 1

Preliminary provisions

1. Online shop for Swing It, available at the Internet address www.swing-it.eu, is run by Grzegorz Londo established under the name Grzegorz Londo Swing It, entered in the central registration and information on Economic activity (COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE) by the competent Minister of the economy, NIP 8681617101 REGON 380141631.

2. This regulation is aimed at consumers and defines the principles and the conclusion of a consumer contract of sale at a distance through the store.

聽聽聽聽聽聽聽聽 2

Definitions

1. The consumer -natural person containing the seller agreement within the store, the item is not associated directly with their business or professional activity.

2. The seller 鈥 a natural person established under the name Grzegorz Londo Swing It, entered in the central registration and information about the business (COMPANY REGISTRATION CERTIFICATE) by the competent Minister of economy, NIP 8681617101 REGON 380141631.

3. The client -any entity who purchases through the store.

4. Entrepreneur -the natural person, legal person or organizational unit is not a legal person, which separate the law recognizes the legal capacity, carrying out on behalf of a business that uses the store.

5. Shop -online store run by the seller under the Internet address www.swing-it.eu

6. A contract concluded at a distance -the agreement concluded with the client as part of a structured system to conclude distance contracts (in the shop), without the simultaneous physical presence of the parties, the exclusive use of one or more means of distance communication to the time of conclusion of the contract.

7. Terms and conditions 鈥 these terms and conditions.

8. Order -Declaration of the customer鈥檚 will to buy a product or products submitted by using the order form

9. Account -customer鈥檚 account in the store, it collects data provided by the customer and information about the submitted Orders.

10. The registration form 鈥 form available at the store, allowing you to create an account.

11. Order form -an interactive form available at the store for ordering, in particular by adding Products to your shopping cart and to specify the conditions of the contract of sale, including the way of delivery and payment.

12. Shopping cart – element of the store where selected Products are visible, also allowing of fixing and modifying the order data, in particular the quantities of products.

13. Product – available in Store for mobile/service which is the subject of the contract of sale between the customer and the seller.

14. The Contract Of Sale 鈥 the contract of sale of the product made or concluded between the customer and the seller via the online shop.

聽聽聽聽聽聽聽聽 3

Contact the store

1. Seller’s address: Koszykarska 21/32, 30-717 Krakow

2. Email address: shop@swing-it.eu

3. Bank account number PL 06 1140 2004 0000 3302 7763 4866

4. The client can communicate with the seller using the addresses listed in this section.

聽聽聽聽聽聽聽聽 4

Technical requirements

To use the store, including the viewing range of the store and place an order for products, you need:

1. end device with access to the Internet and a Web browser

2. active account of electronic mail (e-mail),

3. enabled support for cookies,

聽聽聽聽聽聽聽聽 5

General information

1. Seller to the fullest extent permitted by applicable law, shall not be liable for disruptions or interruption in the functioning of the Store due to force majeure, unauthorized action of third parties or the incompatibility of the store the client鈥檚 Internet technical infrastructure.

2. Browsing the store does not require creating an account. Placing orders by the customer for the products in the store is possible either with an active account in accordance with the provisions of part 6 of the rules or by specifying the necessary personal data and addresses to order without creating an account.

3. The prices listed in the store are given in Polish zloty and are gross prices (include VAT). Functionality of the store allows to show prices in EUR. The price does not include customs duties if any. The payment of the duty lies with the customer.

4. On the final (final) amount to be paid by the client consists of the price for the product and the cost of delivery (including transport, delivery and postal services), for which the customer is informed on the website in the course of the order, and is shown before confirming the payment.

5. In the case of a contract which includes a subscription or the provision of services for an indefinite period (final) price is the total price including all payments for the tax period.

6. When the nature of the subject matter of the contract does not allow reasonably believing the previous calculation of the amount of the final (final) prices, information on the manner in which the price is calculated, as well as fees for transportation, delivery, postal services and the other costs, to be specified in the product description.

聽聽聽聽聽聽聽聽 6

Creating an account in the store

1. To set up an account in the store, you must fill in the registration form. It is necessary to provide the following data: first name, last name, address, delivery address (if different), telephone, email address.

2. Set up an account in the store is free.

3. Login to your account is done by entering login and password established in the registration form.

4. The customer has the option at any time, without cause and without incurring the charge remove the account by sending the relevant request to the seller, in particular via e-mail or in writing to the addresses of the given in section 3.

聽聽聽聽聽聽聽聽 7

Ordering policies

To place an order:

1. log on to the store (optional);

2. Select the product which is the subject of the order, and then click the “add to cart”;

3. log in or choose to place an order without registering;

4. If you selected the option to place an order without registering 鈥 check out your cart content, enter the delivery address choose the shipping mode (if free shipping is unlocked), enter coupon code if you have one. At this point you can still add or remove products in your cart and confirm by using 鈥淯pdate cart鈥 button.

5. Proceed with 鈥淐heckout鈥 button

6. Enter personal data and billing address or delivery address (optional)

7. choose one of the available methods of payment and depending on the method of payment and pay the order within a specified period 鈥 within 3 working days (date of entry in the accounts receivable in your bank account), subject to 搂 8, paragraph 3.

8. Agree to these Terms and Conditions by checking the appropriate box.

9. Finalize by clicking 鈥淧lace order鈥 button. If you chose card payment you will be redirected to the payment service provider site. If you chose Bank Transfer you will be shown the order number and bank account details.

聽聽聽聽聽聽聽聽 8

Delivery and payment methods

1. The client can use the following methods of delivery of the ordered product:

– Parcel service,

2. The client can use the following methods of payment:

– 聽Payment by bank transfer to the account of the seller

– 聽Electronic payments (available for Poland only) or

– 聽Payment by credit card. Card Payment operator is: PayPro ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznan, entered into the register of entrepreneurs of the national court register kept by the District Court in Pozna艅 Nowe Miasto and Wilda in Pozna艅, 8TH commercial Division of the national court register under the number KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. For detailed information about delivery methods and acceptable methods of payment are located at the shop pages.

聽聽聽聽聽聽聽聽 9

The performance of the contract of sale

1. The conclusion of the contract of sale between the customer and the seller follows after placing Order using the order form in the online store according to section 7 of the Terms and Conditions.

2. After placing an order, Seller shall acknowledge its receipt and at the same time accepts the Order for execution. Confirmation of receipt of the order and its adoption to implementation by sending confirmation e-mail to Client鈥檚 e-mail address.

3. The client is obliged to make the payment within 3 working days from the date of conclusion of the contract of sale, otherwise the order will be cancelled.

4. If the customer chose a shipping method other than local pickup, the product will be sent by the seller within 3 business days after receiving the payment in the manner chosen by the customer when placing the the order.

5. Product delivery takes place within the European Union and other countries listed in the “Shipping” on the shop website.

6. Delivery of the product to the customer is paid, unless the sale agreement provides otherwise. Costs of delivery of the product (including transport, delivery and postal services) are indicated to the customer on the online store when placing the order, including in time by the client will bind to the contract of sale. In case the customer is entitled to Free Shipping, the appropriate checkbox should be marked before placing the order.

聽聽聽聽聽聽聽聽 10

The right to withdraw from the agreement

1. The consumer can within 14 days to withdraw from the sales contract without giving any reason.

2. The period referred to in paragraph 1, starts with the delivery of the Product to the consumer or designated by him to a person other than the carrier.

3. The consumer may withdraw from the contract, by presenting the seller a statement of withdrawal from the contract. To meet the deadline of withdrawal it is sufficient to send a claim by the consumer before the expiry of that period.

4. The claim may be sent via postal mail, or electronically by sending to the email address of the seller. A statement can be made also on the form, a specimen of which is given in annex the annex to the Act of May 30, 2014 year on consumer rights, but it is not mandatory.

5. If you send a statement by the consumer by electronic means, the seller shall immediately send to the Consumer鈥檚 e-mail address confirmation of receipt of the Declaration of withdrawal from the agreement.

6. Effects of withdrawal from the contract:

1. In case of withdrawal from the contract concluded at a distance Contract shall be considered null and void.

2. In the event of cancellation of the contract the seller returns the consumer immediately, not later than within 14 days from the date of receipt of the statement of the consumer to withdraw from the contract, all amount paid, including the cost of delivery of the things with the exception of additional costs arising from the selected by the consumer how to provide other than the cheapest regular delivery method offered by the seller.

3. The seller will make a payment using the same payment methods that have been used in the original transaction by the consumer, unless the consumer expressly agreed otherwise, that do not produce for him with any costs.

4. The seller may withhold the reimbursement until receiving the product back or deliver proof of his return, depending on which event comes first.

5. The consumer should return the product to the seller’s address specified in these terms and conditions immediately, not later than 14 days from the date on which the reported the seller to withdraw from the contract. The deadline will be met if the consumer sends the product before the expiry of 14 days.

6. The consumer shall bear the direct cost of returning the Product, the costs of returning the product, if due to its nature, this product could not be normally sent by mail.

7. The consumer is responsible only for a reduction in the value of the product resulting from the use of it in a different way than it was necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the product.

9. Where, by reason of the nature of the product can not be returned in the ordinary course of mail, information, as well as the costs of returning the product, will be in the description of the product in the store.

聽聽聽聽聽聽聽聽 11

Claims & warranty

1. The shop offers only new products.

2. The seller is obliged to deliver products free from defects.

3. In the case of a defect of the purchased from a reseller of goods the customer has the right to complaint on the basis of the provisions concerning warranty in the civil code.

4. The complaint must be reported in writing or electronically to the seller’s addresses provided in this terms and conditions.

5. It is recommended that the complaint conclude a brief description of the defect, the circumstances (including the date) the instance data of the complaining Client, and the client request due to a defect of the goods.

6. Seller will respond to the complaint request immediately, not later than within 14 days, and if doesn鈥檛 within that time limit, the client request will be considered as justified.

7. Goods sent back in the procedures for complaints should be sent to the address specified in section 3 of this regulation.

聽聽聽聽聽聽聽聽 12

Out-of-court ways to handle complaints and redress

1. Detailed information on the use by the consumer of the out-of-court complaint and redress and access to these procedures are available in the offices and on the websites of District (municipal) consumer advocates, social organizations, to which statutory tasks include consumer protection, the provincial inspectorates of trade inspection and at the following Internet address Office of competition and consumers: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php and http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. The consumer has the following examples of the use of the out-of-court complaint and redress:

1. The consumer is entitled to ask the amicable consumer Court, as referred to in article 37 of the Act of 15 December 2000 on trade inspection (OJ of 2014 r. poz. 148 as amended), with the request to settle the dispute arising from the contract concluded with the seller.

2. The consumer is entitled to ask the provincial inspector of trade inspection, in accordance with article 36 of the law of 15 December 2000 on trade inspection (OJ of 2014 r. poz. 148 as amended), with the request to initiate mediation proceedings in on an amicable end to the dispute between the consumer and the seller.

3. The consumer can get free help on the settlement of the dispute between it and the seller, including free assistance of district (municipal) consumer advocate or social organization, to which statutory tasks include consumer protection (m.in. Federation Of Consumers, Consumer Association Of Polish).

聽聽聽聽聽聽聽聽 13

Personal data in the online store

1. The administrator of the personal data collected via the online shop is the seller.

2. Personal data collected by the administrator via the online shop are collected in order to carry out the agreement of sale, and if the customer gives his consent-also for marketing.

3. Recipients of personal online store can be:

In the case of a client that uses an online store with the method of delivery by post or by courier service, the Administrator provides the collected personal data to the selected carrier or intermediary performing on behalf of the administrator.

In the case of a client that uses an online store with the payment method or credit card Administrator provides the collected personal data of the client, to the selected entity providing the payments in the online store.

4. The client has the right to access their personal data and correct them.

5. Providing personal data is voluntary, but lack of consent to provide personal data results in the inability to perform a sales contract

聽聽聽聽聽聽聽聽 14

Final provisions

1. Contracts concluded through the online shop are in the English language.

2. The seller reserves the right to make changes to terms and conditions for important reasons this is: changes in laws, changes in payment methods and delivery 鈥 in so far as these changes affect the implementation of the provisions of this regulation. The seller shall inform the customer of any change at least 7 days in advance.

3. In matters not regulated by these terms and conditions apply generally applicable Polish law provisions, in particular: the civil code; the Act on electronic services; consumer rights act, the Act on the protection of personal data.

4. The customer has the right to use the out-of-court complaint and redress. For this purpose, can make a complaint via the EU’s Internet platform ODR available at: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]